Algemene voorwaarden Het Bonte Pakhuis

Bestelling en tot standkoming overeenkomst
Je kunt je bestelling plaatsen via de ‘winkelwagenpagina’ op de website. Je dient volledig en op waarheid berust het gehele bestelformulier in te vullen. Je hebt zeven werkdagen de tijd om je bestelling te retourneren of ruilen/retourneren( Nederland: zie voorwaarden Ruilen & Retourneren). Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijf je eigenaar van het gekochte.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Het Bonte Pakhuis is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten in haar website.

Betaling
Bij een bestelling dien je altijd vooruit te betalen met de aangegeven betalingsmogelijkheden op de ‘winkelwagenpagina’. De bestelling wordt pas verzonden als er betaald is via één van deze mogelijkheden.

Aflevering
Het Bonte Pakhuis verzendt je bestelling met PostNL. Zij biedt het pakketje twee maal aan op je huisadres/afleveradres. Ben je niet in staat zijn het pakketje in ontvangst te nemen? Dan heb je drie weken de tijd om het pakketje op te halen op het door PostNL aangegeven postkantoor. Het Bonte Pakhuis is niet aansprakelijk voor eventuele schade die je mocht lijden doordat de aflevering niet op het door jou opgegeven adres heeft plaatsgevonden.
Het Bonte Pakhuis streeft bij producten die op voorraad zijn, naar een levertijd in Nederland van drie tot vijf werkdagen. Het Bonte Pakhuis doet haar uiterste best om dit te realiseren. Mocht dit niet mogelijk zijn, neemt Het Bonte Pakhuis contact op om te overleggen over een oplossing. Het Bonte Pakhuis heeft geen invloed op en is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door PostNL.
Als een artikel, om welke reden dan ook, niet meer leverbaar is, ontvang je hierover bericht. Je hebt in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terug betaling van het reeds betaalde. Wens je het product sneller in huis te hebben? Neem dan contact op met ons. Zie voor onze gegevens de pagina `Contact`.

Verzendkosten
Bij orders onder de € 25,- rekent Het Bonte Pakhuis € 2,50 verzendkosten. Bij orders vanaf € 25,- rekenen we geen verzendkosten. Bij producten met een sterk afwijkende maat en/of gewicht, worden andere verzendkosten gerekend. Dit wordt duidelijk bij de betreffende artikelen vermeld. Verzenden naar het buitenland is ook mogelijk, ook hier zijn kosten aan verbonden.
Voor de laatste twee gevallen geldt dat de verzendkosten apart worden gefactureerd. Eerst wordt de bestelling via internet betaald. Vervolgens worden de verzendkosten, voor verzending van de bestelling, in rekening gebracht. Je ontvangt hiervoor dus een aparte factuur.
Bij retourneren zijn de verzendkosten altijd voor rekening van de koper. Bij ruilen zijn de verzendkosten van het terug sturen tevens voor rekening van de koper. Bij ruilen neemt Het Bonte Pakhuis eenmalig de verzendkosten voor haar rekening, van het opnieuw te versturen artikel. Hiervoor gelden de, eerder genoemde, gebruikelijke voorwaarden voor verzendkosten.

Annuleren
Annuleren kan per mail. Zie voor onze gegevens de pagina `Contact`. Voor het annuleren van een betaalde bestelling wordt €5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Ook worden de verzendkosten in rekening gebracht. Als de bestelling ten tijde van het annuleren al is verzonden, hebben we het over retourneren. Zie voor deze voorwaarden het kopje ‘Voorwaarden Ruilen & Retourneren Nederland’.

Voorwaarden Ruilen & Retourneren Nederland
Je dient je aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- Je kan uitsluitend artikelen ruilen en retourneren die gekocht zijn via de site: www.hetbontepakhuis.nl.
- Het artikel dient onbeschadigd, ongedragen en/of ongebruikt en in een degelijke verpakking terug gestuurd te worden.
- De retourbon dient volledig ingevuld mee terug gestuurd te worden.
- De kosten en verzendrisico van het terug sturen zijn voor rekening van de koper.
- Als je bestelling reeds bezorgd is, heb je zeven werkdagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt deze definitief.
- Indien je een artikel wil ruilen, wordt de prijs verrekend met de prijs van het oorspronkelijke artikel. Het eventuele positieve verschil wordt met een tegoedbon uitgekeerd.
- Het Bonte Pakhuis neemt eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor haar rekening, mits dit niet meer is dan de verzendkosten van het oorspronkelijke artikel.
- Bij retourneren (ontbinding koop van één of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan jou overgemaakt worden.
- Bij klachten of beschadiging (tijdens transport), dien je eerst telefonisch contact op te nemen. Zie voor onze gegevens de pagina `Contact`. Ongefrankeerd/te kort gefrankeerde pakketten worden door Het Bonte Pakhuis niet aangenomen, ongeacht de reden van het terug sturen.
- Uitverkoopartikelen mogen alleen in overleg geretourneerd worden. Je ontvangt hiervoor een tegoedbon.

Garantie en aansprakelijkheid
1. De producenten / leveranciers van Het Bonte Pakhuis garanderen dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
3. Het Bonte Pakhuis verschaft een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Het Bonte Pakhuis de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door jou, naar keuze van Het Bonte Pakhuis vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbind je je reeds nu, de vervangen zaak aan Het Bonte Pakhuis te retourneren en de eigendom daarover aan Het Bonte Pakhuis te verschaffen.
5. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Het Bonte Pakhuis, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Het Bonte Pakhuis niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
7. De in deze algemene voorwaarden bepaalde garantie, laat onverlet jouw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan jou is verkocht en geleverd.
8. Wanneer de producent/leverancier van Het Bonte Pakhuis, behorende bij een gebrekkige zaak, aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Het Bonte Pakhuis beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
9. Onverminderd het bovenstaande is Het Bonte Pakhuis niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen van de koper, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de koper/gebruiker.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van (producenten/leveranciers van) Het Bonte Pakhuis of zijn ondergeschikten.

Kleuren
We doen ons uiterste best de abeeldingen van de producten zo waarheidsgetrouw mogelijk te plaatsen. Echter, door verschillende klanten en daarmee samenhangende verschillende apparatuur aan de kant van de klant, kunnen kleuren op het beeldscherm afwijken van de realiteit. We vragen hiervoor je begrip.

Privacy
Zie voor onze Privacyverklaring de betreffende pagina op de site, in het menu te vinden onder `Het Bonte Pakhuis`.

Niet leverbaar artikel
Helaas komt het af en toe voor dat een artikel niet leverbaar blijkt. Voor het versturen van de wel leverbare artikelen word je hiervan, per mail of telefoon, op de hoogte gebracht.

Copyright
Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal van de site van Het Bonte Pakhuis over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderzins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.

Klachten
Heb je klachten of ben je ontevreden over bepaalde zaken? Neem dan contact op met ons. Zie voor onze gegevens de pagina `Contact`.

Contact
Zie pagina `Contact` voor het volledige adres van Het Bonte Pakhuis.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

  • 16-01-2015 - Helemaal leuk, de nieuwe speenkoortjes zijn binnen. Daar gaan we...  lees meer
  • 10-08-2014 - Ik heb onlangs 'n theemuts gekocht bij Kolderique, helemaal leuk...  lees meer
  • 26-07-2013 - Hoi Anne-marie,
    Hartelijk dank voor het kraamshirt....Ik weet zeker dat...  lees meer
Plaats een bericht